VEKA - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEkA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Omgeving heeft als missie de uitvoering van een op duurzaamheid gericht energiebeleid.

Onze belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Dankzij het stimuleren van doorgedreven energiebesparingen in verschillende sectoren en het bevorderen van innovatie en de inzet van nieuwe technologieën vervult het VEKA een leidende rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem dat meer en meer gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen, de bevoorradingszekerheid garandeert en betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven.

 

CONTACT

VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP
Cluster Energie-efficiëntie
Koning Albert II-laan 20 - bus 17
1000 Brussel

T  02 553 46 25
E  veka@vlaanderen.be 
www.energiesparen.be 

Onze partners

Volg ons verhaal