Disclaimer

DISCLAIMER website Salon van de Mede-eigendom

De website van het Salon van de Mede-eigendom is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven informatie op deze site.

Het Salon van de Mede-eigendom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De toegang tot de informatie, bijvoorbeeld in het gedeelte “leden” of “opleidingen” is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.

Het gebruik ervan is op eigen risico en de het Salon van de Mede-eigendom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde overheden. Het Salon van de Mede-eigendom kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van het gedeelte “leden” of “opleidingen”, enz.

Op of via deze website wordt u mogelijks met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Salon van de Mede-eigendom beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. UVS aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Het Salon van de Mede-eigendom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten ingeval bepaalde info, leden, opleidingen, … niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de website raadpleegt. Wij raden u steeds aan om, voordat u eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid na te gaan door eerst met ons contact op te nemen.

De site van het Salon van de Mede-eigendomen de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van het Salon van de Mede-eigendom.

Onze partners

Volg ons verhaal