SNPC - NEMS

Het Nationaal eigenaars- en Mede-eigenaarsSyndicaat (NEMS) is een onafhankelijke en apolitieke belangenvereniging, zonder winstoogmerk, van en voor (vastgoed)eigenaars en mede-eigenaars, en dit sinds 1975.

Doordat het SNPC-NEMS erkend wordt als betrouwbare gesprekspartner van zowel de politieke en administratieve overheden als de media, kan het SNPC-NEMS daadwerkelijk ijveren voor de herwaardering van de eigendom, de rechten en belangen van de eigenaars verdedigen en bepaalde misbruiken aan het licht brengen.

Daarnaast staat het SNPC-NEMS zijn leden met raad en daad bij via een gespecialiseerde juridische dienst, aangepaste contracten (allerhande huurcontracten van alle aard, modelcontracten voor syndici, concierges), diverse publicaties bestemd voor de doelgroep (bvb ‘Mede-eigendom in een notendop’, e.a.), voordrachten, lezingen en opleidingen, een fiscale dienst, en een automatische indexatiedienst.

Voor de mede-eigendommen en de mede-eigenaars bestaan er voordelen en een afzonderlijk lidgeld speciaal voor de mede-eigendommen ; raadpleeg terzake de internet-site.

 

CONTACT

SNPC-NEMS
Keizerslaan 24 - bus 5
1000  Brussel

T  02 512 62 87
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 15u00

info@snpc-nems.be
W www.snpc-nems.be

Onze partners

Volg ons verhaal