Luminus Solutions

Luminus Solutions is het bedrijf voor B2B-energiediensten van de Luminus Group. Luminus Solutions ontwikkelt en realiseert oplossingen op maat om de energieprestaties van collectieve gebouwen in de zorgsector, mede-eigendommen, de tertiaire sector en/of de industrie te verbeteren, meestal in de vorm van een energieprestatiecontract (EPC).


- Thermische verbetering van de gebouwschil (isolatie, vervanging ramen, ...)
- Energetische renovatie van de technische infrastructuur: stookplaats, HVA, relighting, lokale energieproductie (warmtekrachtkoppeling, PV, enz.)
- Onderhoud en beheer van technische installaties

CONTACT

Luminus Solutions nv
Markiesstraat 1
1000 Brussel

T  016 76 80 20
esco@luminus.be
W www.luminussolutions.be

Onze partners

Volg ons verhaal