Brugel

BRUGEL is de Brusselse reguleringsinstantie op het gebied van elektriciteit, gas en de controle van de waterprijs. In dit kader levert BRUGEL op een collaboratieve en onafhankelijke wijze reglementaire, analytische en prospectieve expertise aan, om een motor te zijn voor strategische voorstellen, aanbevelingen te doen over de marktdynamiek en efficiënte en sociaal rechtvaardige prijsmodellen voor te stellen en toe te passen. Onafhankelijk maar in actief overleg bepaalt BRUGEL de tarieven van de operatoren met het oog op een doeltreffende en blijvende dienstverlening.

Het is voortaan mogelijk om energie te delen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij de omzetting van de twee Europese richtlijnen over de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en de organisatie van de interne elektriciteitsmarkt.

BRUGEL is ervan overtuigd dat deze modellen voor het delen van energie een groter aantal Brusselse consumenten in staat zullen stellen om deel te nemen aan de energietransitie en er vooral baat bij te hebben.

Om deze nieuwe verordening onder de aandacht te brengen, heeft BRUGEL een specifieke website ontwikkeld over het delen van energie (https://energysharing.brugel.brussels/nl_BE/) die alle nuttige informatie bevat over het ingevoerde kader en de verschillende manieren om deze energie te delen (energiegemeenschappen, delen binnen gebouwen, peer-to-peer handel).

BRUGEL zal aanwezig zijn op de beurs om dit nieuwe kader voor te stellen en vragen te beantwoorden over het delen van energie en meer bepaald over het delen binnen gebouwen.

CONTACT

Brugel oip
Kunstlaan 46 - bus 14
1000  Brussel

T  02 563 02 00
info@brugel.brussels
W www.brugel.brussels

Onze partners

Volg ons verhaal