Federale Bemiddelingscommissie

De wetgever heeft de Federale Bemiddelingscommissie opgericht als centraal orgaan om op federaal niveau te waken over de ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling via de erkenning van de bemiddelaar en van de opleidingen.

Partijen in conflict kunnen bijgestaan worden door een professioneel opgeleid erkend bemiddelaar om een oplossing voor hun conflict te vinden.

Meer info over bemiddeling is te terug te vinden op onze website.

De database van onze erkende bemiddelaars is te consulteren op:
http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar 

 

CONTACT

Federale Bemiddelingscommissie
Simon Bolivarlaan 30 (WTC III)
1000 Brussel

T  02 552 24 00
F  02 552 24 10
E  secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be 
www.fbc-cfm.be 

 

Onze partners

Volg ons verhaal