De Eigenaarsbond vzw

De Eigenaarsbond (Eb) VZW is een onafhankelijke belangengroepering, gesticht op 1 januari 1941 (hiermee de oudste van België) om ten dienste te staan van eigenaars en mede-eigenaars, privépersonen en professionelen zoals beheerders, rentmeesters en syndici, bedrijfsleiders, kmo-bedrijven en immobiliënvennootschappen en dit in gans het Vlaamse Gewest.

Wat doen wij?
• In het algemeen: de eigenaar administratief en juridisch helpen bij al zijn vastgoedproblemen en hem vertegenwoordigen bij de overheden.
• De mede-eigenaar administratief en juridisch bijstaan in de problematiek van de mede-eigendom en de wettelijke voorwaarden waaraan VME's (Verenigingen van Mede-eigenaars) en syndici moeten voldoen.
• Vervullen van de taak van commissaris van de rekeningen bij een VME
• Alle soorten huurcontracten en plaatsbeschrijvingen, opzegbrieven, ingebrekestellingen, verzoekschriften, dagvaardingen, afrekeningen jaarlijkse kosten verhuurder - huurder
• Huurindexatie berekenen en voor de leden die dat wensen is er de automatische indexatiedienst met brief naar de huurder en kopie voor de eigenaar.
• Afrekening/verdeling kosten appartementsblokken
• Bezwaarschriften opstellen tegen onbewoonbaarverklaring, ongeschikt tot verhuur, leegstand, 2e verblijven
• Opstelling statuten volgens de laatste nieuwe wetgeving voor VME's (appartementsgebouwen)
• Problemen inzake mede-eigendom zoals: waterschade, hoge verwarmingskosten, herstellen terrassen...
• Problemen met aannemer, burengeschillen
• Uitgave van een driemaandelijks tijdschrift
• Gratis aanvragen van ondernemingsnummer voor VME's en registratie van de syndicus in de KBO
• Het recht op wonen voor iedereen verdedigen en de discriminatie, vooral op de privé huurmarkt, veroordelen en actief tegenwerken..

CONTACT

De Eigenaarsbond vzw
Otto Veniusstraat 28
2000 Antwerpen

T 03 232 26 06
E info@eigenaarsbond.be
W www.eigenaarsbond.be

Onze partners

Volg ons verhaal